Realizacje

real37 Realizacje

ORLEN Projekt S.A.

Termin realizacji: Sierpień – październik 2014

Budowa terminala paliwa JET (orurowanie, konstrukcje stalowe wraz z antykorozją i izolacją) na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

real36 Realizacje

ORLEN Projekt S.A.

Termin realizacji: Sierpień – październik 2014

Budowa dwóch zbiorników magazynowych dwupłaszczowych paliwa JET o pojemności V=2000 m3 na terenie Terminala Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w ramach nowo budowanego Terminala Paliw JET.

real35 Realizacje

PAK Serwis Sp. z o.o.

Termin realizacji: Sierpień – wrzesień 2014

Budowa zbiornika magazynowego dwupłaszczowego V=1000 m3 oleju opałowego lekkiego na terenie Elektrowni Pątnów

real23 Realizacje

ORLEN Projekt S.A.

Termin realizacji: 01.10.2013 30.01.2014

Roboty w branży mechaniczno-montażowej – montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej węzła dozowania dodatków do paliw na terenie TP 111 PKN ORLEN we Wrocławiu na czynnym terminalu załadowczym cystern samochodowych.
Prace realizowane jako oficjalne podwykonawca zgłoszony w PKN ORLEN S.A.

Wykaz pozostałych kontraktów

Lp.

Zakres prac i miejsce realizacji prac

Termin realizacji

Zlecający/Nazwa zakładu

1.

Budowa zbiorników magazynowych 6000m3-2szt oraz 5000m3-1szt – Antwerpen/Belgia

25.06.2012-30.09.2012

Geldof/LBC

2.

Budowa zbiorników magazynowych 3500m3/2500m3-52szt – Willebroek/Belgia

15.05.2012-30.03.2013

Geldof/Vopak

3.

Prace spawalniczo montażowe związane z budową hali produkcyjnej. Montaż konstrukcji wsporczej dachu (wiązary dachowe, stężenia, poszycie)

Listopad 2012-marzec 2013

Izo-Bet Beata Bielawska ul. Grota Roweckiego 28; 09-410 Płock

4.

Prefabrykacja konstrukcji modułu pokładu offshore – Gudrun w Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Grudzień 2011

WNS POMORZE SP. z o.o.

Ul. Marynarki Polskiej 96; 80-955 Gdańsk

5.

Prefabrykacja i montaż elementów konstrukcji stalowych instalacji do transportu popłuczyn –

(prefabrykacja i montaż etażerki, zamocowań rurociągów wraz z drobnym orurowaniem technologicznym, montaż barierek i schodów)

Grudzień 2012

F.H.U. „OPAL” Lubno Szlacheckie 66; 38-204 Tarnowiec

6.

Remont zbiornika wody p-poż. V=480 m3. Wymiana części poszycia dachu oraz podestu obsługowego zlokalizowanego w Rafinerii w Gorlicach jako NAFTOBUD Sp. z o.o,.

Październik-listopad 2010

HEAN Sp. z o.o.

38-300 Gorlice ul. Biecka 23C

7.

Modernizacja instalacji chłodniczej – montaż rurociągów amoniakalnych wraz z armaturą, montaż konstrukcji stalowych na terenie Zakładów „KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB Sp. z o.o

Prace realizowane jako EURO-BUD Sp. z o.o.

Styczeń-październik 2011

Zakład Usług Przemysłowych „COLDREX”

8. Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory składowej oraz skraplacza natryskowo – wyparnego w AMP Logistyka Sp. z o.o ul. Przemysłowa 13; 09-100 Płońsk

Czerwiec 2012 –luty 2013

Zakład Usług Przemysłowych „COLDREX”

9. Wymiana rurociągów grzewczych parowych ze stali węglowej w byłej Rafinerii

Glimar Gorlice

Zakres obejmował:

– montaż rurociągów ze stali węglowej – DN25 – DN200

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

– montaż izolacji ciepłochronnej

5 październik – 20 grudzień 2012

HEAN Sp. z o.o.

38-300 Gorlice ul. Biecka 23C

10. Modernizacja orurowania wodnego turbin bloku energetycznego na terenie Elektrowni Kozienice

Montaż orurowania DN350- DN500

– Remont wymienników ciepła do rewizji UDT(demontaż komór rozdzielczych, wkładów)

– Remont i rewizja skraplacza V-401 dla potrzeb UDT

07.03.2013-30.08.2013

Przedsiębiorstwo Remontów i modernizacji Chemorozruch Sp. z o.o ul. Lipowa 5; 32-600 Oświęcim

11. Prace montażowo-spawalnicze instalacji pomocniczych do realizacji zadania: czyszczenie zbiornika ropy naftowej w Bazie Surowcowej PERN.

Zakres prac:

– wykonanie tacy popłuczyn z blachy stalowej 5mm o pojemności 4m3 z przegrodą przelewową

– mocowanie stalowych wentylatorów wyciągowych 2szt na płaszczu i osłonie zbiornika ropy naftowej

– demontaż i montaż podbieraków dachowych do czyszczenia

– demontaż wykonanych instalacji

I etap

16.11.2012-22.12.2012

II etap

10.02.2013-14.04.2013

EURO-BUD

Ul. Klasztorna 11

38-200 Jasło

12. Prace spawalnicze i montażowe przy budowie instalacji Hydrokrakingu (MHC) w Rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku w ramach programu 10+ (Realizowano jako NAFTOBUD Sp. z o.o)

– d-ż i m-ż elementów wymienników ciepła do czyszczenia i rewizji UDT

– d-ż i m-ż elementów chłodnic powietrznych do czyszczenia

– montaż wyposażenia wewnętrznego kolumn

III kwartał 2008

WNS POMORZE SP. z o.o.

Ul. Marynarki Polskiej 96; 80-955 Gdańsk

13. Demontaż konstrukcji wsporczej dachu wraz z ostatnią cargą płaszcza zbiornika V 2000B zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. – działka 14B – UMOWA NR 26/KP/OE/2013

Wrzesień 2013

ORLEN EKO Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

14. Prace branży mechanicznej związane z modernizacją pochodni D5 i D4 zlokalizowanych na instalacji KT-1/1 w Rafinerii Możejki

Zakres obejmował:

– wymianę uszczelnień molekuralnych

– modernizację rurociągów gazu, pary i kondensatu

– modernizację osprzętu

– remont wymienników ciepła, kolumn

– przygotowanie kolumn do rewizji

Październik-listopad 2012

CKTiS Spółka Akcyjna

09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44C

15. Prace remontowe podczas postoju remontowego WIOSNA 2013 w Rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku

– Remont wymienników ciepła (demontaż do czyszczenia i montaż wkładów, – przegląd półek kolumn – „wykonanie studni”, naprawa uszkodzonych półek) sekcji bloku olejowego 1200 i 1400.

– Wymiana rur konwekcji pieca sekcji 1400.

Prace realizowane jako oficjalnie zgłoszony i zaakceptowany przez LOTOS S.A. wykonawca. Umowa nr 1972/2013

10.04-04.05.2013

Jako oficjalny podwykonawca

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

16. Prace przeglądowo-remontowe w czasie postoju Wydziału Elektrolizy – Instalacja CTP-1

Zakres prac obejmował:

– demontaż i montaż armatury do przeglądu

– demontaż i montaż rurociągów do przeglądu i badań

– demontaż i montaż elementów wymienników ciepła do rewizji UDT

– naprawa płaszcza wymienników (napawanie) dla potrzeb UDT

– remont kolumny C-101 (przegląd półek- naprawa uszkodzonych elementów)

– prace spawalnicze w zakresie naprawy, wymiany odcinków rurociągów i drobnych konstrukcji,

– wykonanie prób szczelności rurociągów i aparatów (wymienniki ciepła, kolumny, zbiorniki)

– zaślepianie i odślepianie rurociągów i urządzeń

16.08-25.08.2013

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

17. Wykonanie prac w mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego nr 30506 pt. „Wymiana podestów obsługowych” na terenie Ekstrakcji Aromatów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Umowa nr 5600002931/ZIR/JZ/2013

01.07.2013-30.08.2013

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7;

09-400 Płock

18. Roboty montażowe w ramach inwestycji „Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, obejmujące w szczególności:

– Montaż rurociągów wody chłodzącej,

– montaż rurociągów pary świeżej (materiał 13CrMo4 gr. 15-24mm)

– montaż instalacji członu ciepłowniczego wraz z wykonaniem niezbędnych wycięć, przeróbek i zaślepień

– montaż rurociągów upustowych turbiny

– montaż rurociągów wody zasilającej i kondensatu

– montaż rurociągów wokół odgazowywacza

– montaż rurociągów kondensatu głównego i wody wtryskowej

– montaż rurociągów próżniowych

– montaż rurociągów wody uzupełniającej do chłodni

– montaż rurociągów zewnętrznego układu olejowego

– montaż rurociągów sprężonego powietrza

– montaż konstrukcji stalowych etażerek

– wykonanie niezbędnych prób i badań

01.07.2013- 15.01.2014

Jako oficjalny podwykonawca

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

19. Prace branży mechaniczno-montażowej na terenie EC Zgierz polegające na: – demontażu elementów aparatów wymiany ciepła do rewizji UDT,

– montaż zbiornika wody zasilającej,

– remont kolumny odgazowywacza termicznego,

– montaż podgrzewacza wysokoprężnego.

Październik 2013-12.12.2013

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

20. Roboty montażowe w ramach inwestycji „Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, obejmujące montaż kryz, dysz i przepływomierzy spawanych oraz skręcanych- w tym na rurociągach w gatunku 13CrMo4.

1.09.2013- 15.11.2013

Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 54B

82-300 Elbląg

21. Dostosowanie kolektora ropnego na WR-1 do rozładunku substancji podgrzanych do temp. 80®C.

– montaż rurociągów DN 450

– montaż ogrzewania parowego montowanych rurociągów

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

W trakcie realizacji

Zakończenie 30.01.2014

„SAP SERWIS”

Łukoszyn 9

09-215 Bożewo

22. Prace branży mechaniczno-montażowej na terenie EC Kozienice polegające na:

– remontem aparatów (wymienniki, chłodnice) – demontaż elementów aparatów do rewizji UDT i czyszczenia

– d-ż i m-ż rurociągów do czyszczenia i rewizji

– wykonanie prób ciśnieniowych dla potrzeb UDT,

– montaż konstrukcji stalowych.

Listopad 2013 – grudzień 2014

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

23. Roboty w branży mechaniczno-montażowej – montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej węzła dozowania dodatków do paliw na terenie TP 111 PKN ORLEN we Wrocławiu na czynnym terminalu załadowczym cystern samochodowych.

Prace realizowane jako oficjalne podwykonawca zgłoszony w PKN ORLEN S.A.

01.10.2013 30.01.2014

Orlen Projekt SA

Ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

24. Prace związane z wykonaniem wpałek dla potrzeb realizacji zadania – Dozowanie biokomponentu do benzyny SUPER PLUS 98 na terenie TP 111 PKN ORLEN we Wrocławiu.

Prace były realizowane na czynnym terminalu załadowczym cystern samochodowych.

25.01.-26.01.2014

Orlen Projekt SA

Ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

25. Prace związane z modernizacją układów opalania pieców technologicznych na instalacji Reforming V ora HON V

10.04-08.06.2014

Orlen Projekt SA

Ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

26. Rozbudowa istniejących węzłów dozowania dodatków do paliw na terenie Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. we Wrocławiu

Luty-czerwiec 2014

Orlen Projekt SA

Ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

27. Remont instalacji Węzła Koncentracji na Wydziale Koncentracji Wydziału Gazów Płynnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

28.03-26.04.2014

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

28. Remont instalacji Przygotowania Wsadu do Alkilacji Wydziału Gazów Płynnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

28.03-26.04.2014

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

29. Remont instalacji Hydroodsiarczania Gudronu na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

28.03.2014-09.04.2014

Chemorozruch Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5

32-600 Oświęcim

30. Remont zbiorników na instalacji Komponowania Gazów Płynnych na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Umowa 5600003816/ZRU/GS/2014

20.03.2014-01.09.2014

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

31. Modernizacja rurociągów kondensatu węzła próżniowego DRW 6 na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Umowa 5600004094/ZRU/JZ/2014

08.05-17.05.2014

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

32. Wykonanie prac branży mechaniczno-montażowej podczas postoju instalacji Wytwórnia Wodoru II Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Umowa 5600004145/ZRU/JW./2014

04.06-17.06.2014

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

33. Wykonanie układu regulacji ciśnienia wodoru w sieci podczas postoju instalacji Odzysku Wodoru ze skierowaniem nadmiaru do gazu opałowego na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Umowa 5600004086/ZRU/JW./2014

07.05-18.07.2014

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

34. Budowa Absorbera, silosa wapnia oraz silosów wapna gaszone i aktywnego na terenie spalarni śmieci w Koninie.

Sierpień – wrzesień 2014

PAK Serwis Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 158

62-510 Konin

35. Budowa zbiornika magazynowego dwupłaszczowego V=1000 m3 oleju opałowego lekkiego na terenie Elektrowni Pątnów

Sierpień – wrzesień 2014

PAK Serwis Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 158

62-510 Konin

36. Budowa dwóch zbiorników magazynowych dwupłaszczowych paliwa JET o pojemności V=2000 m3 na terenie Terminala Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w ramach nowo budowanego Terminala Paliw JET.

Sierpień – październik 2014

ORLEN Projekt S.A.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

37. Budowa terminala paliwa JET (orurowanie, konstrukcje stalowe wraz z antykorozją i izolacją) na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Sierpień – październik 2014

ORLEN Projekt S.A.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

38. Remont instalacji Hydroodsiarczania Gudronu Grupa A3 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Umowa 5600004379/ZRU/JW./2014

06.09.2014-30.09.2014

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

39. Budowa zbiornika wody procesowej oraz zbiornika cyrkulacji wirówek na terenie EC Gdynia

01.10.2014- 20.11.2014

NAFTO Sp. z o.o.

Ul. Igołomska 30

31-983 Kraków

40. Kompleksowy montaż rurociągów tłocznych wody zasilającej wraz z konstrukcjami wsporczymi bloku nr 2 w Elektrowni Pątnów.

Zakres prac obejmuje:

– wymianę rurociągów tłocznych wody zasilającej

– rurociągi wtrysków wysokoprężnych WP

– rurociągi minimalnego przepływu

– instalacje pomocnicze rurociągów tłocznych wody zasilającej

Łączna waga: 51 TON

12.2014-28.02.2015 – I etap

12.2014-30.06.2015 – II etap

PAK Serwis Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 158

62-510 Konin

41. Kompleksowy montaż rurociągów wraz z zawieszeniami i konstrukcjami wsporczymi realizowanymi w ramach modernizacji TG1 i TG2 w Elektrowni Pątnów.

Zakres prac obejmuje:

– rurociągi pomocnicze kondensatu

– rurociągi kondensatu uzupełniającego i awaryjnego

– rurociągi odprowadzające opary z rozprężaczy kotłowych ZWZ oraz blokowego rozprężacza odwodnieni

– rurociągi odprowadzenia oparów z podgrzewaczy regeneracyjnych WP, NP. i PKG do skraplacza

– instalacja wydmuchowa z ZWZ

– układ spustów i odwodnieni

Łączna waga: 80 TON

11.2014-30.04.2015

PAK Serwis Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 158

62-510 Konin

42. Remont instalacji w branży mechanicznej na terenie instalacji DRW 2 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

07.04.2015-28.04.2015

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

43. Wykonanie montażu rurociągów azotu DN 400 na terenie Huty Miedzi W Głogowie

09.04-07.07.2015

ZEC Service Sp. z o.o.

Ul. Łowiecka 24

50-220 Wrocław

44. Przebudowa automatycznej stacji nalewczej ASN5 infrastruktury Terminala Kolejowego w Płocku na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

15.05-19.06.2015

ORLEN Projekt S.A.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

45. Przebudowa automatycznej stacji nalewczej ASN1 infrastruktury Terminala Kolejowego w Płocku na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

01.06-31.07.2015

ORLEN Projekt S.A.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

46. Remont instalacji Hydroodsiarczania Gudronu na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku

W trakcie realizacji

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

47. Remont instalacji Odzysku Wodoru na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku

W trakcie realizacji

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

48. Remont instalacji Clausa na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku

W trakcie realizacji

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

49. Remont 6 zbiorników magazynowych o pojemności 5000 m3 każdy, na terenie bazy magazynowej OKN Orlen w olszanicy

2.04.2016 – 24.10.2016

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

50. Remont 8 zbiorników magazynowych o pojemności 3500 m3 każdy na terenie zakładów chemicznych Sea-tank, Rouen Francja

3.07.2016-30.09.2016

Geldof/Engicon nv

wykaz pozostałych kontraktów – pobierz tutaj.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się
Kontakt

EURO-RAF Sp. z o.o.
ul. Długa 49
09-400 Płock

biuro@euroraf.pl